Πορσελάνινη κούπα.
Ύψος: 11 εκ
Ζωγραφιές και λέξεις που θυμίζουν την Ελλάδα και εκφράζουν ευχές και επιθυμίες.