Διακοσμητικό με την μορφή ψαριού για να τοποθετούνται τα ρεσό.