Ένα μοναδικό ημερολόγιο για το γραφείο. Αλλάζει κάθε ημέρα, με ένα στίχο εμπνευσμένο από κάποιον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο.