Ύψος: 5 cm
Πλάτος: 8 cm

Μαγνητάκι με δελφίνι, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους. Ακόμα στο μαγνητάκι αναγράφεται η λέξη “Ελλάδα”.