Ένα μολύβι, το οποίο έχει γραμμένο τα γράμματα της άλφαβήτα.