Ένα μολύβι, το οποίο έχει σχεδιασμένο πάνω πόρτες.