Το 2022 το π.design παρήγαγε το πρώτο τρισδιάστατο προϊόν στη Μήλο.
Ήθελε να φέρει πίσω την Αφροδίτη της Μήλου
να ξαναγεννηθεί σε μια νέα μοντέρνα μορφή…
…και να ενώσει τον αρχαίο πολιτισμό με την Ελληνική καινοτομία!