Ένα βιβλίο, στο οποίο μπορείς να χρωματίσεις διάφορες ανμνήσεις που συνάντησες στην Ελλάδα.